#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สหรัฐอเมริกาเดินหน้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ณ วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สหรัฐอเมริกาเดินหน้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ณ วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันที่12 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายไมเคิล ดี ซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดงานบูรณะระยะใหม่ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานทูตสหรัฐฯ

 

ให้ความสนับสนุนการบูรณะวัดไชยวัฒนารามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Preservationหรือ AFCP) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนสนับสนุนมีมูลค่ารวมกว่า 1,100,00 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันวัดไชยวัฒนารามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษาอีกด้วย การบูรณะวัดไชยวัฒนารามเริ่มตันขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554สร้างความเสียหายแก่บริเวณวัดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของวัด ในปีถัดมา

โครงการ AFCP ได้สนับสนุนทุนบูรณะและมีการเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ทรุดโทรม อีกทั้งเสริมโครงสร้างโดยรอบวัดให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เอกอัครราชทูต ดี.ซอมบรี กล่าวว่า โครงการรูปแบบดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ทั้งนี้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ค้นการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาแลกเปลี่ยนสำหรับบุคลากรของกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างกับโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย และเป็นต้นแบบของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในภูมิภาค สหรัฐฯ จะร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคำไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป
#ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

 

Related posts