#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน การออกสลากกาชาดการกุศล โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสื่อมวลชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 8 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

(หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิการรรับรางวัล)

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวอยุธยา

Related posts