#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อบุธยา – ร้านอาหารเดอริวา อโยธยา เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำกุ้งก้ามกรามมาจำหน่ายราคาถูก หลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อบุธยา – ร้านอาหารเดอริวา อโยธยา เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำกุ้งก้ามกรามมาจำหน่ายราคาถูก หลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

นายมานัส ทรัพย์มีชัย ผู้บริหารร้านอาหารเดอริวา อโยธยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งร้านอาหารเดอริวาฯ เป็น 1 ในหลายๆ ร้านที่ประสบปัญหา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้วยกัน

จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใช้พื้นที่ของทางร้านจำหน่ายกุ้งก้ามกรามในราคาถูก คือกิโลกรัมละ 300-350 บาท จากกิโลกรัมละ 600-700 บาท โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น.-13.00 น. เป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หากมีพี่น้องประชาชนสนใจเพิ่มเติมอาจขยายเวลาจำหน่ายออกไปอีก อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19 อีกทางหนึ่ง

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts