#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – “กองสาธารณสุข เทศบาลอโยธยา ตรวจความพร้อมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คก่อนเปิดบริการ”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – “กองสาธารณสุข เทศบาลอโยธยา ตรวจความพร้อมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คก่อนเปิดบริการ”

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ มหาวิจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แและแนะนำมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ให้กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เทสโก้ โลตัส และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ก่อนเปิดให้บริการทั้งนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้จัดทำมาตรการด้านความสะอาด ความปลอดภัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts