#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ศปก.จ.อยุธยา ขับเคลื่อน 2 มาตรการเร่งด่วน พร้อมมอบ นอภ.จัด “ตู้ปันสุข เคลื่อนที่” บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ศปก.จ.อยุธยา ขับเคลื่อน 2 มาตรการเร่งด่วน พร้อมมอบ นอภ.จัด “ตู้ปันสุข เคลื่อนที่” บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่


วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศปก.จ.อย) เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นระยะเวลา 33 วัน มีผู้ติดเชื้อสะสม 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจเชื้อสะสม 315 ราย มีผู้ลงทะเบียนเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 71 ราย ส่งตรวจเชื้อไปแล้ว 49 ราย กักตัวควบคุมโรคครบ 14 วัน จำนวน 37 ราย ส่วนการฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน มีผู้กระทำความผิดและส่งดำเนินคดีทั้ง 10 ราย

ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางกลับบ้านหลังระยะเวลาเคอร์ฟิว โดยในที่ประชุมมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค.รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยทุกกิจการต้องดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา 33 วันแล้ว แต่ยังต้องรักษามาตรการต่าง ๆ อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้าอนามัย เป็นต้น และได้เน้นย้ำ 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการเชิงรุก ตรวจคัดกรองคนเรือเนื่องจากมีการมีการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19
2. มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา

1 กรกฎาคมนี้ โดยให้ทางโรงเรียนเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เสนอให้กับคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อพิจารณาและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยดูแลและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรค นอกจากนี้ได้สั่งการให้อำเภอต่าง ๆ ได้จัด “ตู้ปันสุข เคลื่อนที่” โดยนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วย
ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

Related posts