#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินให้กับแม่และเด็กในโครงการ “เด็กเกิดใหม่อยุธยา ต้องไม่อดนม”  พร้อมมอบหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลฯ เพื่อเตรียมรับเปิดเทอม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินให้กับแม่และเด็กในโครงการ “เด็กเกิดใหม่อยุธยา ต้องไม่อดนม”  พร้อมมอบหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลฯ เพื่อเตรียมรับเปิดเทอม


วันที่ 26 พฤษภาคม ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับแม่และเด็กในโครงการ “เด็กเกิดใหม่อยุธยา ต้องไม่อดนม” โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร มาให้ข้อคิดและให้พรกับผู้ร่วมโครงการด้วย ซึ่งการมอบเงินในโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 98 ครอบครัว โดยทางว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล สนับสนุนเงินเพิ่มเติมให้อีกครอบครัวละ 500 บาทพร้อมมอบเจลล้างมือให้กับทุกครอบครัวด้วย

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความห่วงใยต่อครอบครัวที่มีเด็กเกิดใหม่ ช่วง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 ประมาณ 3,000 คน จากข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ซึ่งพ่อแม่ตกงาน ขายของไม่ได้ งานรับจ้างหดหาย และมีความเสี่ยงที่พ่อแม่จะขาดเงินซื้อนมให้ลูกกิน จึงได้มีแนวความคิด “เด็กเกิดใหม่อยุธยา ต้องไม่อดนม” โดยให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบทุนเป็นค่านมให้แม่ลูกอ่อนที่มีลูกเกิดใหม่ พร้อมมอบถุงยังชีพจากทางเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการด้วย

ต่อมา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ร่วมมอบหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลฯ จำนวน 18 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในช่วงเปิดเทอมที่จะมาถึง ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จะเป็นวันแรกของการเปิดเทอม ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แม้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา นำไปใช้ในช่วงเปิดเทอม ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 นอกจากนี้ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่โดยรอบโรงเรียน สร้างความมั่นเพื่อให้กับผู้ปกครองและบุคคลากรทางการศึกษา

#เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานจากอยุธยา

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts