#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดงาน “วันเห็ดตับเต่างาม..ที่สามเรือน” พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและต่อยอดการเพาะเห็ดตับเต่ามีคุณค่าทางอาหารสูง รสชาติเทียบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ของฝรั่งเศส สร้างเมนูซิกเนเจอร์ หาทานได้เฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดงาน “วันเห็ดตับเต่างาม..ที่สามเรือน” พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและต่อยอดการเพาะเห็ดตับเต่ามีคุณค่าทางอาหารสูง รสชาติเทียบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ของฝรั่งเศส สร้างเมนูซิกเนเจอร์ หาทานได้เฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น


วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 10 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สามเรือน

ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ภายในงานได้จัดการเสวนา หัวข้อ “การเพาะเห็ดตับเต่าในภาคเหนือกับพืชไม้ผล” โดย อาจารย์นันทินี ศรีจุมภา จากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กิจกรรมการประกวดเห็ดตับเต่า การสาธิตเมนูอาหารจากเห็ดตับเต่า โดยเชฟชื่อดัง เพื่อสร้างมูลค่าและช่องทางการตลาด ลงล่องเรือและนั่งรถรางชมการท่องเที่ยวภายในชุมชนสามเรือน และออกร้านจำหน่ายเห็ดตับเต่าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า


นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดการเพาะเห็ดตับเต่า โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบว่าเห็ดตับเต่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการเพาะเห็ดตับเต่าเป็นอาชีพเสริม และเห็ดตับเต่ายังมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด รสชาติและเนื้อของเห็ดตับเต่า มีความคล้ายกับ “เห็ดทรัฟเฟิล” ของฝรั่งเศส

ที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละหลายหมื่นบาท ทั้งยังเป็นเห็ดที่ปลอดสารพิษ เพราะขึ้นเองตามธรรมชาติ หากนำมาปรุงอาหารให้เกิดเมนูซิกเนเจอร์ จะหาทานได้เฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น เนื่องจากสามารถเก็บจำหน่ายได้เพียง 4 เดือนต่อปี ซึ่งมีเอกลักษณ์ในรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ความต้องการในท้องตลาดสูง แนวคิดอนุรักษ์และต่อยอดจึงเกิดขึ้น รวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรทางธรรมชาติไว้รองรับ มีที่พักเชิงนิเวศ

การทำประมงตามวิถีพื้นถิ่นดั่งเดิม อีกทั้งเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดงานนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน และหน่วยงานต่างๆ อย่างดียิ่ง จึงขอเชิญชวนชาวอยุธยาหันมาเพาะเห็ดตับเต่า เพื่อเสริมรายได้อีกช่องทาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถติดต่อมาที่ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) ตำบลสามเรือน

ขอบคุณข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

Related posts