#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – กปภ.อยุธยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้พี่น้องประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค เกือบ 1,000 ครัวเรือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – กปภ.อยุธยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้พี่น้องประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค เกือบ 1,000 ครัวเรือน

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาอยุธยา และสาขาเสนา  ร่วมกันวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา วังน้อย อุทัย และบางปะอิน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการใช้น้ำบาดาลจากท้องถิ่นและน้ำจากธรรมชาติ  ทั้งนี้

ได้ใช้งบประมาณประจำปี 2564 จากเงินรายได้ของ กปภ. รวม 11 โครงการ เป็นเงินกว่า 14 ล้านบาท  ล่าสุด กำลังเร่งดำเนินการที่ตำบลลำตาเสา ตำบลพยอม  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย   ตำบลธนู อำเภออุทัย   ตำบลหันตรา  ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา  และตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน  เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดถึง 850 ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนสนใจใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา และสาขาเสนา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts