#เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์ พิจิตร – นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน 1,500 ครัวเรือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์

พิจิตร – นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน 1,500 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 นายประเสริฐ นาคนิคาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร ได้ร่วมกับ นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ลงพื้นที่ทำกิจกรรมไปที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 กล่อง และแอลกอฮอล์ 1,500 ชุดมอบให้กับชาวบ้านใน ต.หนองหลุม รวม 1,500 ครัวเรือน จำนวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

ซึ่งการรับมอบครั้งนี้ มี นายสุชาติ ราญพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม , นายสุทน เรืองเพชร กำนันตำบลหนองหลุม และผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนราษฎรมาร่วมรับแจกสิ่งของดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรขณะนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรม CSR ของผู้ประกอบการกับชาวบ้านและชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน รวมถึงการแบ่งปันดูแลทุกข์สุขกันและกันในยามวิกฤตเช่นนี้ดังกล่าวอีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts