#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ป.ป.ช.อยุธยา  เอาจริงกับผู้บุกรุกลำรางสาธารณะประโยชน์  มีผลทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ป.ป.ช.อยุธยา  เอาจริงกับผู้บุกรุกลำรางสาธารณะประโยชน์  มีผลทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า   ขณะนี้ได้ดำเนินการกับผู้บุกรุกลำรางสาธารณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองไปเรียบร้อยแล้ว  หลังจาก ป.ป.ช.อยุธยาได้บูรณาการกับอำเภอวังน้อย  เทศบาลเมืองลำตาเสา  สำนักงานชลประทานวังน้อย  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.ลำตาเสา  ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  มีผู้บุกรุกปลูกบ้านเรือนรุกล้ำลำรางสาธารณะมีการถมดินปิดทางน้ำ  ทำให้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้รับความเดือนร้อน  ไม่สามารถเปิดทางให้น้ำเข้าพื้นที่เกษตรได้   จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นลำรางสาธารณะมีน้ำขัง  น้ำนิ่งไม่สามารถไหลได้   มีการปลูกสร้างบ้านพักให้เช่าชั้นเดียว  ลักษณะห้องแถวจำนวนหลายห้อง

โดยปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่บริเวณลำรางสาธารณะ มีระยะทางยาวกว่า 100 เมตร  ประกอบกับ การตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมีการปลูกสร้างรุกล้ำลำรางสาธารณะจริง   ดังนั้น เทศบาลเมืองลำตาเสาจึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง  และห้ามใช้ หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารเด็ดขาด   ขณะที่ ผู้บุกรุกไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว พร้อมอุทธรณ์ไปยังเทศบาลเมืองลำตาเสา   จากนั้น

เทศบาลเมืองลำตาเสาจึงส่งอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณา   ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มอบให้เทศบาลฯ มีคำสั่งรื้อถอนไปในคราวเดียวกัน   ล่าสุด เทศบาลเมืองลำตาเสามีคำสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts