#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – “นคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ” นำคณะกรรมการ สนท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

กรุงเทพฯ – “นคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ” นำคณะกรรมการ สนท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ที่สำนักงานเดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้สดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมี ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้การต้อนรับ

โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ: นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการ, นางวันทนา วิริยะกุล อุปนายก, นายอนันต์ นิลมานนท์, นายนำชัยชนะ ดีวิ กรรมการ, อ.ปิยสุดา จันทรสุข กรรมการ, นายวีระพันธ์ โตมีบุญ กรรมการ, และนายภักดี วีระรัตน์ กรรมการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts