ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ประชุมโครงการประชาคมเพื่อจดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ประชุมโครงการประชาคมเพื่อจดทำแผนพัฒนาเทศบาล

วันนี้ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา ได้กำหนดโครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนฝ่ายประชาชน ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำาเสา รวม 417 คน โดยมี
นายดำรงค์ มีพจนา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ นาย
กอบชัย กิจรัตนี ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

ถูกใจ กดไลน์ กดแชร์ ด้วยนะครับ

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธย

Related posts