ดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง##

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง##
ดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง##

<img src="https://daytimenewsonline.com/wp-content/uploads/2019/02/117385-650×366.jpg" alt="" width="650" height="366" class="aligncenter size-medium wp-image-6231" /


>รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดึงวัด โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง

วันนี้ (15 ก.พ.62) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร และ วัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน เปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ พร้อมนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแล รักษา และพัฒนาคลองจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่คณะสงฆ์ ชุมชนครู และนักเรียนที่อาศัยอยู่แนวคลอง ตระหนักรู้ และนำองค์ความรู้ไปร่วมดูแล รักษาพัฒนาคลอง พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลไปถึงตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาว 50 กิโลเมตร ซึ่งรัฐบาลวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง ภูมิทัศน์ การสร้างการรับรู้ การดูแลที่อยู่อาศัย หรือการปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ทั้งการสร้างการรับรู้ระหว่าง บ้าน วัด และราชการให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังปลุกจิตสำนักให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ดูแลรักษาพัฒนาคลองให้มีสภาพดีขึ้น ไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลอง
ขอยคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ##ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์ ด้วยนะครับ##

เดชา – สุจินดา อุ่นขาวรายงานจากอยุธยา
089 9012002

Related posts