ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ผู้บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ผู้บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์


คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts