ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

วันนี้ 25 เมษายน 2562 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสรัญญา เพชรยวน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่อำเภอบางปะอิน จำนวน 6 ราย ดังนี้


1.เด็กชายธนากร รื่นภาคแดน อายุ อายุ 13 ปี หูซ้ายได้ยินไม่ชัด ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2.นางคนึง ผกาสุข อายุ 71 ปี ข้อเข่าเสื่อมสองข้าง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
3.นางสมใจ สงเคราะห์ธรรม อายุ 74 ปี ในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
4.เด็กหญิงปิ่นมณี กรานรอด อายุ 9 ปี คอเอียงตาเข ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับการรักษาที่ รพ.เด็ก ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


5.นายวิฑูรย์ รุจิพุฒิ อายุ 33 ปี ภาวะน้ำหนักเกิน(น้ำหนัก220กก.) ผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
6.เด็กชายวีระพงษ์ เกษแก้ว อายุ 8 ปี มีเนื้องอกในสมอง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ทั้ง 6 ราย โดยมี นายแพทย์เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน ,นายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ,ร้อยเอกศิริพงษ์ กองพลพรหม หัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางปะอิน ,นาย รัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts