ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##วัดใหญ่ชัยมงคล จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##วัดใหญ่ชัยมงคล จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 โดยมี พุทธศาสนิกชิกร่ามแสดงความยินดีจำนวนมาก


พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ ประกอบด้วย ร้อยตรวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอโยธยา นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมรักในหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นางน้ำทิพย์ พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการชำนาญการ เทศบาลเมืองอโยธยา นายวันชัย แก้วเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุงษ์) นายอดิศร สุภาพคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จีรพันธ์บำรุงษ์) และนางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังษี) และได้รับของที่ระลึกเป็น รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 1 องค์


นอกจากนี้ พระครูสิริชัยมง เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ แต่งตั้ง พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็น เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศนีอยุธยา พร้อมทั้ง มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับ พระภิกษุ อุบาสิกา ของวัดใหญ่ชัยมงคล ที่ได้สอบนักธรรมชั้นโทได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะทะนุบำรุง รักษา ร่วมกันสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ทั้งนี้ สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 วัดใหญ่ชัยมงคล จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมการบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ การประกอบพิธีเวียนเทียน การสวดมนต์เจริญจิตภาวนา พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอื่นๆอีกหลายด้าน ด้วยกัน

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานเลขที่ 157/12 ม.5 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

Related posts