#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์  นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี) ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งครบรอบ 54 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์  นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี) ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งครบรอบ 54 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 55

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี) รับมอบกระเช้าจาก นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมด้วย นายบุญส่ง ศรีสกุล ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งครบรอบ 54 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 และในครั้งนี้ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคม สภท. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ที่ได้รับตำแหน่งนายกคนใหม่ด้วย โดยมี นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ สมาคม สภท. และ นายธีระยุทธ ผู้พัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ดุสิต กรุงเทพฯ

ขอบคุณภาพข่าว:สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts