##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 26 ธันวาคม เวลา 11.00น. ที่ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก”และ “รณรงค์ 1 มกราคม 1 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้องดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” โดยมีนายเกษม สุขวารี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส ให้การต้อนรับ

นายเกษม สุขวารี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมีกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินให้กลายเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นบนบกและในทะเล นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติก ตามมติคณะรัฐมนตรี

ขอบคุณภาพข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดบ์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts