##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ภาคเอกชน มูลนิธิอาสา โดยมีนายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา กล่าวรายงาน

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานการปฏิบัติของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและอำนวยการจราจรถนนสายหลักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ บูรณาการข้อมูลข่าวสารร่วม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนหน้ารองรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารในทุกระดับ

ณ หมวดทางหลวงบางปะอิน ถนนสายเอเซีย ทั้งนี้นายภานุ แย้มศรีกล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ ตลอดเวลาที่เดินทางในขาออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงแรกของการเดินทางผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ฝ่ายองค์กรท้องถิ่น ฝ่ายอาสาสมัครภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมจะดูแล อำนวยความสะดวกพี่น้องให้เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่างสะดวกที่สุดในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

ถูกใจ กดไลน์ กดแชร์   ด้วยนะครับ

Related posts