#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ภาพบรรยากาศทัพช้างศึก U23 ที่ย่านซุค วาคิฟ แหล่งท่องเที่ยวในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ กับการร่วมรับประทานอาหารค่ำกับอุปทูตฯ ณ กรุงโดฮา ที่ร้านอาหารจัสมิน ร้านอาหารไทยในย่านซุค วาคิฟ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ภาพบรรยากาศทัพช้างศึก U23 ที่ย่านซุค วาคิฟ แหล่งท่องเที่ยวในกรุงโดฮา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เรื่อยมา  จากนั้นหลายๆพื้นที่ หลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกัน ด้วยฃ่วยกันสร้างอยุธยาให้สวยงามสมเป็นเมืองมรดกโลก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่ม…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นป…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ นำนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ มูลนิธิ เ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ” ให้กับส่วนราชการ นายอำเภอ และกลุ่มทอผ้า เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “…

Read More