#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – กรมอุทยานฯ เพิ่มความเข้มงวดการป้องกันปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – กรมอุทยานฯ เพิ่มความเข้มงวดการป้องกันปราบปรามและหย…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  – ก.ธ.จ.อยุธยา เตรียมสอดส่องและติดตามแผนงาน/โครงการกว่า 100 ล้านบาทให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  – ก.ธ.จ.อยุธยา เตรียมสอดส่องและติดตามแผนงาน/โครงการกว…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการภาคส่วนร่วมมอบอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย เนื่องวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการภาคส่วนร่วมมอบอาหารให…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินให้กับแม่และเด็กในโครงการ “เด็กเกิดใหม่อยุธยา ต้องไม่อดนม”  พร้อมมอบหน้ากากอนามัยพร้อมแอลกอฮอร์ให้กับโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลฯ เพื่อเตรียมรับเปิดเทอม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธ…

Read More