#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านดอนประดู่ 15 ครัวเรือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเห…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นโยบายของท่านนายกสมทรง  ลูกหลานเราชาวอยุธยาต้องปลอดภัยต้อนรับเปิดภาคเรียน และเราจะทำอย่างต่อเนื่อง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นโยบายของท่านนายกสมทร…

Read More

 #เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ซีพีเอฟ ใส่ใจสมดุลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ซีพีเอฟ ใส่ใจสมดุลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 มิถุนายน…

Read More