#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วม “งานสืบสานคุณค่า วิถีชาวนาไทย” ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชาวนาไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการร่วม “งานสืบสา…

Read More