#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติก…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”นำทีมชลประทานลอกคลองป้องกันน้ำท่วมเพชรบุรีล่วงหน้า พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง6อำเภอ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”นำทีมชลประทานลอกคลองป้องกันน้ำท่วมเพชรบุรีล่วงหน้า พร้อมติด…

Read More