#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ”ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาส…

Read More