#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ป.ป.ช.อยุธยา  ตั้งเป้าปีหน้าผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมตั้งชมรม STRONGฯ ให้ครอบคลุม 16 อำเภอ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ป.ป.ช.อยุธยา  ตั้งเป้าปีหน้าผลักดันการป้องกันการทุจริ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เกษตรกรไทยต้องไปต่อ ! ซินเจนทา นำเสนอ “โกรมอร์” นวัตกรรมที่ตอบทุกโจทย์ในนาข้าว ! ยกระดับผลผลิต คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เกษตรกรไทยต้องไปต่อ ! ซินเจนทา นำเสนอ “โกรมอร์” นวัตกรรมที่ตอบทุกโจท…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมสัญจร คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมสัญจร คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้…

Read More