#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เรื่อยมา  จากนั้นหลายๆพื้นที่ หลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกัน ด้วยฃ่วยกันสร้างอยุธยาให้สวยงามสมเป็นเมืองมรดกโลก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่ม…

Read More