#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “พรรคประชาธิปัตย์”ตั้งเป้าเติมทุนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ 3 ล้านขยายเกษตรอินทรีย์2ล้านไร่ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 5 ล้านตัน เดินหน้าเกษตรคาร์บอนต่ำลดโลกร้อน “อลงกรณ์”ประกาศกลางเวทีดีเบต ปักธง 10 นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์”เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “พรรคประชาธิปัตย์”ตั้งเป้าเติมทุนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ 3 ล้านขยายเกษ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “ตู๋” ธนพล บุญเจริญกิจ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ พระนครศรีอยุธยา เขต 2

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “ตู๋” ธนพล บุญเจริญกิจ ผู้สมัคร ส.ส. พรรค…

Read More