#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – สภท. จัดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยว : ‘เครื่องจักรใหญ่’ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” ให้ความรู้และกระตุ้นการท่องเที่ยว หมุนเวียนเศรษฐกิจเพื่อประเทศไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – สภท. จัดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยว : ‘…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ  – สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ มอบรางวัลองค์กร-มูลนิธิ และ บุคคลดีเด่น ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ  – สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคฯ มอบรางวัลองค์กร-มูลน…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีต ปธ.รัฐสภา/อดีต นย.รมต. ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่ สภท. พร้อมมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีต ปธ.รัฐสภา/อดีต นย.รมต. ให้เกี…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ รับรางวัล “บุคคลดีเด่น ด้านสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้แก่สังคม ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภท.58ปี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ รับรางวัล “บุคคลดีเด่น ด้านสร…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน ประจำปี 2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการแข่…

Read More