#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เผยภาพประเทศไทย-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลการประกวดภาพข่าวอาเซียน 2024 จำนวน 5 รางวัล แต่รอลุ้นการประกาศผลการประกวดแต่ละรางวัล ขณะที่การประกวดภาพท่องเที่ยวไทย 2024 มี 3 รางวัล พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เผยภาพประเทศไทย-อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลการประกวดภาพข่าวอ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ค.ก.ก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยุธยา  กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศลจากศิลปินชื่อดัง  22-23 พฤศจิกายนนี้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ค.ก.ก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยุธยา  กำหนดจัดคอนเสิ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ปทุมธานี – สมาชิกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เทคะแนนให้ “ปรีดา มากมูลผล” นั่งนายกฯ อีกสมัย แบบไร้คู่แข่ง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ปทุมธานี – สมาชิกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เทคะแนนให้ “ปรีดา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  อยุธยา – สำนักงาน ป.ป.ช.อยุธยา บรรยาย การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สำนักงาน ป.ป.ช.อยุธยา บรรยาย การป้องกันการขัดกันระหว่…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดผลการดำเนินงานเฝ้าระวังภัยออนไลน์ จาก 5 ภูมิภาคของไทย รับมือเหล่ามิจฉาชีพ ยกระดับความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดผลการดำเนินงานเฝ้าระวังภัยออ…

Read More