นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานชมรมลำตาเสา Runnin ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่ง “ โครงการเดิน – วิ่ง ลำตาเสามินิมาราธอน ๒๐๒๐

นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานชมรมลำตาเสา Runnin ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่ง “ โครงการเดิน – วิ่ง ลำตาเสามินิมาราธอน ๒๐๒๐

: วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.นายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานชมรมลำตาเสา Running

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัด “ โครงการเดิน-วิ่ง ลำตาเสามินิมาราธอน ๒๐๒๐ โดยจะจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำตาเสา ชั้น ๓
ขอบคุณภาพ/ข่าว : กองการศึกษา / ชมรมลำตาเสา Running

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts