#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจับมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดทำโครงการอบรม อสม.ประจำบ้าน เรื่อง โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่และโรคติดต่ออุบัติใหม่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจับมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดทำโครงการอบรม อสม.ประจำบ้าน เรื่อง โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่และโรคติดต่ออุบัติใหม่

นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ
แพทย์หญิงตรีธันว์ ศรีวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิมอบหมายให้ นางสาวญาณษา สันติญากุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ พระนครศรีอยุธยา วิทยากร

บรรยายเรื่อง โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ พิษสุนัขบ้า โรคเรื้อนและโคโรน่าไวรัส เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ป้องกันตนเองและชุมชนได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนตื่นตัวในการรักษาสุขภาพดูแลและป้องกันโรคภัยต่างๆแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกหรือตกใจกับโรคภัยที่เกิดขึ้น ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดย ท่านเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นาย บดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นาย อุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานร่วมเปิดงานอบรม

ขอบคุณภาพข่าว :ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts