#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายแพทย์ ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ เงินซึ่ง ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินเพื่อซื้อเตียงคนไข้และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5 กลุ่ม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายแพทย์ ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รับมอบ เงินซึ่ง ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินเพื่อซื้อเตียงคนไข้และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5 กลุ่ม

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รับมอบ เงินซึ่ง ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินเพื่อซื้อเตียงคนไข้และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5 กลุ่มคนดังนี้

1.บริษัทเกรทแมท จำกัด 66/5 หมู่ 6 ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบจำนวนเงิน 55,000 บาทซื้อเตียงไฟฟ้าเพื่อพระภิกษุสงฆ์ตึกเทพประชา

2.บริษัทบ้านเทพธิพงษ์ จำกัด
66 หมู่ 6 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน บริจาคเงิน 27,500 บาทเพื่อซื้อเตียงไฟฟ้าตึกเทพประชา

3. คุณดลหทัย ธารีสืบ
48/3 ถนนอู่ทองตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
บริจาคเงิน 27,500 บาทเพื่อซื้อเตียงไฟฟ้าตึกเทพประชา

4.บริษัทชัยวัฒน์แทรเวลจำกัด(สำนักงานใหญ่) 33 หมู่ 3 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบริจาค 55,000บาท
ซื้อเตียงไฟฟ้า ตึกเทพประชา

5.คุณนนทกร พุ่มกล่อม
28 ซอยเรืองยศ 1 ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
บริจาคเงิน 45,000 บาทจะซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารในเส้นเลือดเพื่อพระภิกษุสงฆ์ตึกเทพประชา

ขอบคุณภาพข่าว :ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts