#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อำเภอบางปะอินร่วมกับห้างบิ๊กซีอยุธยาอบรมให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อำเภอบางปะอินร่วมกับห้างบิ๊กซีอยุธยาอบรมให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมการจัดทำหน้ากากอนามัยที่อำเภอบางปะอินร่วมกับห้างบิ๊กซีอยุธยาจัดขึ้นโดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารห้างบิ๊กซีอยุธยาให้การต้อนรับ

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ทางจังหวัดร่วมกับอำเภอต่างๆ จัดการอบรมทำหน้ากากอนามัย ให้กับครู ก. เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้นำชุมชนในตำบลต่างๆ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ มีหน้ากากอนามัย และเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ที่ปลอดภัย และสามารถซักรีด นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกวิธี เป็นการทำงานเชิงรุก และได้ผลผลิตที่รวดเร็ว ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อหน้ากากอนามัย ที่สำคัญช่วยลดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนกรณีผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกิดโรค และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ จังหวัดได้วางแผนรับมือให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ กำชับ ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทุกคน ช่วยเอกซเรย์ในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อค้นหาเป้าหมาย และดำเนินการตามาตรการต่อไป

เบื้องต้นได้ขอทำความเข้าใจกับประชาชน อย่าได้ตั้งข้อรังเกียจแรงงานที่เดินทางกลับบ้านกลุ่มนี้ เพราะเขาไม่มีความผิด และเป็นคนไทยด้วยกัน แต่ขอให้ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ อย่าออกไปพบปะผู้คน หรือท่องเที่ยวตามสถานที่คนพลุกพล่าน ปฏิบัติตัวตามเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด
#ขอบคุณภาพข่าว ;สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts