#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์กว่า 1,000 ลิตร จากบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัดมหาชน นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในการกำจัดเชื้อไข้หวัด โคโรน่า 2019

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์กว่า 1,000 ลิตร จากบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัดมหาชน นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในการกำจัดเชื้อไข้หวัด โคโรน่า 2019

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.ที่หน้ามุขชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทำนาย ราชโคตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ทิพย์(1991) จำกัด บริษัทในเครือฯบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัดมหาชน พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน นำแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ 70 % จำนวน 1,000 ลิตร มอบให้กับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนส่งต่อให้สาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปกระจายให้กับหน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่ ต่าง ๆ ได้นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายทำนาย ราชโคตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ทิพย์(1991) จำกัด บริษัทในเครือฯบริษัท ไทยเบฟฯ กล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัท ไทยเบฟ ฯ มีศักยภาพในการผลิต แอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ ได้ถึงวันละ 6,500 ลิตร ในขณะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฆ่าเชื้อดังกล่าวที่เป็นผลดีที่สุดคือการใช้ แอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป โดยทางบริษัท ไทยเบฟฯ ได้รับการร้องขอจาก

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3,000 ลิตร ซึ่งในวันนี้ ทางบริษัท ไทยเบฟฯ ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้กับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจำนวน 1,000 ลิตร ซึ่งอีก 2,000 ลิตร ทางบริษัทไทยฯ จะนำมามอบให้ในภายหลัง โดยแอลกอฮอล์ที่ผลิตออกมาในแต่ละวัน จะกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทไทยเบฟฯ จะดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลายลง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts