#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหน้ากากอนามัย แบบผ้าแจกจ่ายให้กับข้าราชการและประชาชนใช้ ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหน้ากากอนามัย แบบผ้าแจกจ่ายให้กับข้าราชการและประชาชนใช้ ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับข้าราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID 19 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณหน้ามุขชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า ประชาชนได้ตื่นตัวในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ซึ่งประเทศไทยยังคงอยู่ในการแพร่ระบาดในระยะ ที่ 2 แต่ประชาชนก็ยังตื่นตัวในการป้องกันตัวเอง โดยหาซื้อหน้ากากอนามัยกันมาก ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ ปัญหาที่ตามมาคือหน้ากากอนามัยขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และบุคคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับเป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่สามารถนำไปซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 400 ชิ้นเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับข้าราชการ และประชาชน เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญและกำลังใจได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อที่จะนำไปมอบให้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้านั้น แทบไม่แตกต่างจากแบบเยื่อกระดาษ 3 ชั้นมากนั้น เพราะวัตถุประสงค์การใช้งานจะเน้นใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันการกระจายของน้ำมูก

หรือน้ำลายจากการไอจาม แต่อาจไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยกระดาษแต่ความพิเศษของหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้ายคือ สามารถซักทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะประหยัดจากการนำกลับมาใช้งานซ้ำๆ ได้แล้ว ยังเป็นการลดขยะไปในตัวด้วย

#ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts