#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# โรงเรียนสอนขับรถถาวรไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

โรงเรียนสอนขับรถถาวรไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 21 มีนาคม 2563  เวลา 9.30 น. นายวันชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปราสาททอง นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปราสาททอง นำน้ำยาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนางสาววาสนา  เกตุประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถถาวรไดร์ฟเวอร์ ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถาวรนิมิตรไชย จำกัด และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปราสาททอง

 ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน โดยเน้นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีจุดสัมผัสร่วม  ทำความสะอาดสถานที่ สนามฝึกหัดขับรถ เครื่องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เครื่องทดสอบข้อเขียน เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รถยนต์ฝึกหัดขับ รถจักรยานยนต์ฝึกหัดขับ ตลอดจนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน พร้อมจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใชังานร่วมกัน และในทุกขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องมีการสัมผัสเครื่องมืออุปกรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของแต่ละคน โดยทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนที่เริ่มใช้เครื่องมืออุปกรณ์กับบุคคลต่อไป และบริเวณโซฟารับแขก ห้องประชุม ราวจับประตู ราวบันได โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

 

สำหรับผู้ที่เข้าทำการอบรมหรือทดสอบภาคทฤษฏี ทางโรงเรียนได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งละไม่เกิน ๕๐ คน และให้นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร พร้อมกับกำชับให้ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts