#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันนี้ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” ปันน้ำใจสู่สังคม บริการเปิดรับบริจาคโลหิต

เติมเต็มความต้องการของกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน, บริการรับบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อส่งต่อความรักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 101 คน บริจาคดวงตา 7 คน และบริจาคอวัยวะ 7 คน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts