#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เทสโก้ โลตัส เปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เทสโก้ โลตัส เปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

เทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงร้านขายยาที่ตั้งอยู่ในสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้า จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารสดอาหารแห้งยา และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า ผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีความจำเป็นต่อการดารงชีพ เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยยังคงจำหน่ายในราคาประหยัดและคุ้มค่าทุกวันในส่วนของศูนย์การค้าในห้างเทสโก้ โลตัส ร้านอาหารและศูนย์อาหารจะใหบริการซื้อกลับบ้านและส่งถึงบ้านเท่านั้น ส่วนร้านค้าในพื้นที่เช่าอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามประกาศ ของกรุงเทพมหานคร จะปิดให้บริการ ต้ังแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 หรือตามมาตรการที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละจังหวัด

เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานของร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส ที่ขาดร้ายได้เนื่องจากการปิดให้บริก ารของร้านต่างๆ เทสโก้ โลตัส ยินดีให้ความช่วยเหลือ พนักงานร้านค้าเช่า ด้วยการจ้างงานพนักงานชั่วคราวประเภทรายวัน โดยสามารถรับเข้าทางานได้ในทันที  เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสาขา ของเราทั่วประเทศและได้ดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตะกร้าและรถเข็นช้อปปิ้ง เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ราวบันไดเลื่อน และจุดสัมผัสต่างๆ

รวมถึงมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ภายในสาขาและศูนย์อาหาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน

#ขอขอบคุณรูปจากเพจ : Tesco Lotus – เทสโก้ โลตัส

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts