#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศเรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตามประกาศสถานการณ์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#
กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศเรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตามประกาศสถานการณ์

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศเรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts