#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมติดตามวิกฤติการณ์จากโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อประเมินสถานการณ์จัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน พร้อมให้ส่วนงานสร้างความเข้าใจประชาชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมติดตามวิกฤติการณ์จากโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อประเมินสถานการณ์จัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน พร้อมให้ส่วนงานสร้างความเข้าใจประชาชน

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณามาตรการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพัชรี ศาลศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในที่ประชุม นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ รายงานสถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ส่งตรวจเพิ่ม 4 ราย รวมสะสม 94 ราย คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาจัดเตรียมหาสถานที่สำรอง สำหรับผู้ป่วยใช้พักพื้น

พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สนับสนุนเครื่องวัดไข้ 60 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ ฯ กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊คกล่าวอ้างว่าติดเชื้อ ทางการได้สืบค้นติดตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าติดเชื้อจริง จึงขอให้ผู้ที่มีข้อมูลของผู้กล่าวอ้าง ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทุกอำเภอซึ้งพร้อมให้ข้อมูลในการปรึกษาและการช่วยเหลือเต็มที่

ส่วนสถานประกอบการที่ได้สั่งปิดไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ ฯ มีมติให้ขยายเวลาปิดสถานประกอบการตามคำสั่งเดิมเป็น 30 เมษายน 2563 พร้อมกับได้พิจารณาปิดห้างสรรพสินค้าในประเภทสิ้นค้าที่จับต้องซีงจะเป็นเหตุให้เชื้อแพร่ระบาดได้ ยกเว้นโซนอาหารที่ซื้อไปรับประทานที่บ้าน

ร้านขายยา และเครื่องบริโภคที่จำเป็น ธนาคาร และร้านซ่อมโทรศัพท์ และพิจารณาปิดตลาดนัดประเภทเสื้อผ้าสิ่งของที่ประชาชนหยิบจับต้องสินค้า ยกเว้นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ และซื้อกลับบ้าน สินค้าที่ใช้ดำรงชีพประจำวัน พร้อมให้ส่วนงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts