#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบและมอบหมาย รับของบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณทั้งแสดงความจำนงและไม่ประสงค์จะออกนามเป็นจำนวนหลายท่าน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รับมอบและมอบหมาย รับของบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณทั้งแสดงความจำนงและไม่ประสงค์จะออกนามเป็นจำนวนหลายท่านวันนี้ นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
รับมอบและมอบหมาย รับของบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณทั้งแสดงความจำนงและไม่ประสงค์จะออกนามเป็นจำนวนหลายท่านดังนี้

1.คุณสนั่นชัย แก้วกล้าและครอบครัว
บริจาคแผ่นอะคริลิค หลายขนาดหลายแผ่น แสดงความจำนงค์บริจาคให้ห้องเจาะเลือดเพื่อไปดำเนินการทำเป็นแผงกั้นป้องกันการติดเชื้อจำนวน 3,984 บาท ต่อไป ได้รับการประสานงานจากคุณเอกชัย วรรณเจริญ

2.คุณปิยะธิดา วิวัฒนาสกุล(ร้านฟิวส์เดอะฟาวเวอร์) บริจาคกล่องอะคริลิคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและละอองฝอย จำนวน 2 ชิ้น แสดงความจำนงมอบให้แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ได้รับการประสานงานจากเภสัชกร วิรัช ตวงสุวรรณ

3.ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามบริจาค surgical massจำนวน30 กล่อง คุณตรีศักดิ์ ลีละออง นักวิชาวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษประสานงานโดย คุณณภัสนันทร์ ลิ้นสันติธรรม

4.บริษัทคิงคอง pet shop นำเฟสชิวมาบริจาคจำนวน 100 ชิ้น
5.คุณรุ่งทิพย์ เขียวคำ
จังหวัดสระบุรี มอบชุดเสื้อกันฝนแบบหนา 30 ชุดเสื้อกันฝนแบบบาง 24 ชุดรวมเป็นเงิน 5,400 บาท

6.คุณนวรัตน์ คงสมบูรณ์
บริจาคถุงมือ nitri จำนวน 10 กล่องโดยประสานงานมาโดยคุณจินตนา พยาบาลห้องฉีดยาทำแผลแสดงความจำนงบริจาคให้แผนกผู้ป่วยติดเชื้อ และหน่วยเคมีบำบัด

7. บ.พาสเทล อิเล็คทริค จำกัด บริจาค carbon mask จำนวน 1,800 ชิ้น36กล่อง
แสดงความจำนงบริจาคให้ห้องแล็ป20กล่อง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 16 กล่อง ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้บริจาค ประสานงานผ่านคุณ ภชสร รักษาศักดิ์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

8.ผู้มีอุปการะคุณบริจาคอาหารเครื่องดื่ม หลายท่าน
9.บริษัท FN โดยคุณสาวิตรี
นุกันยา บริจาค face shieldจำนวน 50 ชิ้น

 

ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

#ขอบคุณภาพ-ข่าว: ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts