#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันจักรี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

โดยมีหัวส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยพิธีเป็นไปอย่าเรียบง่ายตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด–19 (COVID-19) สำหรับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจาก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย จวบจนปัจจุบันแห่งความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน ถือเป็นรัฐพิธีที่สำคัญของชาติไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts