#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกไข้หวัด (ARI) หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative pressure)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกไข้หวัด (ARI) หอผู้ป่วยแยกโรค
(Cohort ward) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative pressure)

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกไข้หวัด (ARI) หอผู้ป่วยแยกโรค
(Cohort ward) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative pressure)

และการเตรียมความพร้อมทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมให้กำลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts