#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะ มอบวัสดุอุปกรณ์สำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะ มอบวัสดุอุปกรณ์สำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามอบหมายนายแพทย์กิตติชัย ปักธงไชยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับมอบวัสดุอุปกรณ์สำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ดร.วศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ และกลุ่มพวกเราต้องรักกัน นามบินน้ำจังหวัดนนทบุรี

รายการมอบ
– ชุด PPE 50 ชุด (วันรุ่งขึ้นไปรับอีก 100 ชุด)
– แว่นกันสิ่งคัดหลั่ง อย่างดี50 อัน
– หน้ากากอนามัยชนิดผ้าอย่างดี 150 อัน
– เจลล้างมือ50ขวดขวดละ350ซีซี

ความร่วมมือที่โรงพยาบาลต้องการให้ทางเทศบาลช่วยเหลือเทศบาลจะพยายามหาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทุกรูปแบบ ปัจจุบันทาง นายกเทศมนตรี ได้สนับสนุนอาหารกล่องช่วงเช้าจาก 200 กล่องเป็น 300 กล่อง และสนับสนุนอาหารช่วงเย็นอีก 100 กล่อง
ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากราบขอบพระคุณมาณที่นี้

ขอขอบคุณ : ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts