#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้น (FACE SHIELD ) ให้กับพนักงาน กฟภ. และ โรงพยาบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้น (FACE SHIELD ) ให้กับพนักงาน กฟภ. และ โรงพยาบาล

วันนี้ (วันที่ 9 เมษายน 2563 ) นายขจร โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1( ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในสังกัด เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้น (FACE SHIELD) ให้กับพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ โรงพยาบาลฯ

ตาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่การแพร่ระบาด นั้น ผู้บริหาร การไฟฟ้าฯ สำนักงานเขต 1 (ภาคกลาง) ได้ติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัด ซึ่งต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้รับทราบถึงความลำบากในการปฏิบัติงาน การขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย รวมถึงความเสี่ยงกับ โอกาสที่จะได้รับการติดต่อจากเชื้อไวรัส covid-19

นายขจร โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จึงได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกัน สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าฯ ในสังกัด ประกอบด้วย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ และ หน้ากากผ้า โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าฯ สำนักงานเขต ได้แสดงความห่วงใย ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน ด้วยการร่วมกันจัดทำ face shields ป้องกันอันตราย จำนวน 4860 ชุด โดยได้แจกจ่ายให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้บริการกับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาล

#ขอบคุณภาพ ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1( ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts