#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระธรรมรัตนมงคล จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่และอุปถัมภ์อาหารกล่อง เช้าและกลางวัน ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระธรรมรัตนมงคล จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่และอุปถัมภ์อาหารกล่อง เช้าและกลางวัน ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช

วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยพระธรรมรัตนมงคล จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่และอุปถัมภ์อาหารกล่อง เช้าและกลางวัน ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช

ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

 

Related posts