#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิกอ๊อฟ “คนอยุธยา มีรัก ปลูกผักทุกอำเภอ” “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิกอ๊อฟ “คนอยุธยา มีรัก ปลูกผักทุกอำเภอ” “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกิจจา ทองแดงพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอนันท์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน ฯ เข้าร่วมกิจกรรม นายภานุ แย้มศรี มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากนั้น นายภานุ แย้มศรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นำชมแปลงผักสวนครัวหลังจวนผู้ว่าราชการ ฯ ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของประชาชนมากมาย

ซึ่งแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ เพื่อให้พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นทางออกสำคัญที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตได้ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสามารถเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษของประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดี

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts