#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “เจ้ากรม สห.ทบ.”เป็นห่วง ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“เจ้ากรม สห.ทบ.”เป็นห่วง ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลในโครงการ”สห.ทบ.ร่วมใจต้านภัยโควิด- 19

สืบเนื่องจากสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทางเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก จึงจัดกิจกรรมเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวกำลังพล ของ”กรมการสารวัตรทหารบก”

ให้

มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและถูกวิธี จึงจัดกิจกรรมโครงการที่ดีๆอย่างนี้ให้กับครอบครัวกำลังพล สห.ทบ.ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก…
ณ กรมการสารวัตรทหารบก
ถนนพระราม 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ…ที่ผ่านมา

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts