#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ -สโมสรโรตารี่หนองแขม บริจาคเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ -สโมสรโรตารี่หนองแขม บริจาคเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน PPE
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์


วันที่ 23 เมษายน 2563 สโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค 3350 โดยการนำโดย.ศ.คลีนิก นพ.วิรุณ บุญนุช นายสัตวแพทย์สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ นายพูลทรัพย์ ลีนะนิธิกุล
นางสุภาภรณ์ เทพพรรธนะ
นายสยาม เจียรพงษ์ปกรณ์
ได้ร่วมบริจาคชุดเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ชุดป้องกัน PEEิ

ชนิดต่างๆมูลค่า 100,700 บาท โดยมี พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางขุนเทียนเป็นผู้รับมอบ ซี่งที่ผ่านมาสโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค3350 เป็นองค์กรด้านสาธารณะโยชน์ต่างๆที่ทำให้กับสังคมมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลบางขุนเทียน เป็นสถานที่รับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโตวิด 19 มาพักรักษาตัว โดยในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ยังขาดชุดเวชภัณฑ์ ชุดป้องกัน PPE อยู่ จึงนำรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศล จัดซื้อชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เพื่อมอบให้ทางโรงพยาบาลบางขุนเทียน เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts